Logopedie
Logo

© Nele Moeyaert – info@logopediemoeyaert.be

Logopedie

 

Wat is logopedie?

Het Griekse woord 'logopedie' bestaat uit ‘logos’ (= gesproken woord) en ‘paidein’ (= opvoeden). Logopedie betekent dus letterlijk ‘opvoeden tot het gesproken woord’.

Tegenwoordig wordt logopedie veel ruimer bekeken. Het gaat niet louter om het ‘mooi praten’, maar het probeert te streven naar een optimale communicatie. Communicatie omvat verschillende uitingsvormen, waaronder taal, uitspraak, lezen, schrijven, gebaren,…

Naast communicatiestoornissen behandelt de logopedist ook leerproblemen en slikproblemen.


Doelstelling:

Ik sta in voor het onderzoek en de behandeling van:

  • Taalontwikkelingsstoornissen
  • Articulatiestoornissen
  • Leerstoornissen (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie)
  • Slikstoornissen
  • Myofunctionele stoornissen (dit zijn meestal kinderen en jongeren die in behandeling zijn bij een orthodontist en doorverwezen worden wegens niet correct slikken)
  • Stemstoornissen
  • Neurogene stoornissen (afasie, dysartrie)
  • Eet - en drinkproblemen bij jonge kinderen
  • Stotteren


Zowel kinderen, jongeren, volwassenen en oudere personen kunnen bij ons terecht. De logopedist geeft eveneens adviezen en informatie om de patiënt en zijn / haar omgeving te begeleiden.