Werking
Logo

Werking en tarieven

 

Werking

De therapieën gaan meestal door op school en in de praktijkruimte. In samenspraak kan er ook logopedie aan huis gegeven worden.

Er wordt gestreefd naar een vlotte samenwerking met scholen, ziekenhuizen en andere (para)medische diensten.


Tarieven

Er wordt steeds gestart met een persoonlijk anamnesegesprek en een gericht onderzoek om de eventuele problemen in kaart te brengen. Indien aangewezen kan daarna individuele logopedische therapie opgestart worden.


Aangezien ik een geconventioneerde logopediste ben, is het honorarium en het terugbetalingstarief van een behandeling wettelijk vastgelegd. Voor een groot aantal stoornissen is er een tegemoetkoming voorzien via de mutualiteit, neem gerust contact met ons op bij verdere vragen hieromtrent.


De behandeling erkend door RIZIV moet gebeuren op voorschrift van een geneesheer voor de eerste aanvraag (NKO-arts, pediater, neuropsychiater, neuroloog, geriater). De verlenging mag voorgeschreven worden door een huisarts.
© Nele Moeyaert – info@logopediemoeyaert.be